Mesures de prevenció contra la propagació de la COVID19

Terrassa Arts Escèniques compleix en tot moment els protocols
de seguretat i prevenció vigents. Es desinfecten tots els espais, hi ha
dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada, l’aforament i disposició
dels seients compleixen les distàncies de seguretat requerides i l’accés
i el desallotjament dels espais es fa de manera esglaonada i controlada
per tal de garantir la distància de seguretat i evitar aglomeracions.

Seguiu en tot moment les indicacions dels personal de sala.

D’altra banda, des de Terrassa Arts Escèniques s’apel·la a la responsabilitat individual de tots i totes: mantingueu la distància de seguretat, una bona higiene de mans i recordeu que l’ús de la mascareta és obligatori.

I, sobretot, si creieu que podeu tenir símptomes de la COVID19 o heu estat en contacte amb alguna persona diagnosticada, us demanem que us quedeu a casa.