La nena dels pardals

D’acord amb les mesures establertes en el Pla d’Emergència Municipal per prevenir la propagació del COVID-19 queda suspesa aquesta representació.

Si heu comprat les entrades a través d’Entrapolis, se us reintegrarà automàticament l’import de les entrades a les vostres targetes.

Si heu comprat les entrades a la Casa Soler i Palet, heu de sol·licitar el reintegrament de l’import tot registrant una instància físicament o a través de la seu electrònica (https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/inici). A la instància heu d’adjuntar les entrades comprades i especificar el número de compte bancari (IBAN, 20 xifres) on voleu que se us ingressi el reintegrament.

Lamentem els inconvenients que aquesta situació pugui ocasionar i us donem les gràcies per la comprensió.